Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

Test στην Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

Δίπλα σε ένα χάρακα που είναι βαθμολογημένος σε cm, κινούνται με αντίθετη κατεύθυνση δύο μικρές σφαίρες με σταθερές ταχύτητες. Κάποια στιγμή, ας την πούμε t0=0, φωτογραφίσαμε τις σφαίρες και πήραμε την παρακάτω εικόνα.

Ξαναπήραμε φωτογραφία μετά από 2s και η αντίστοιχη φωτογραφία είναι η εξής

Στις παραπάνω εικόνες φαίνεται η θέση x=0, ενώ η προς τα δεξιά κατεύθυνση θεωρείται θετική.
i)  Ποια η αρχική θέση της μαύρης σφαίρας και ποια η θέση της τη στιγμή t=2s;
ii)  Σχεδιάστε στο α΄ σχήμα την μετατόπιση της μαύρης σφαίρας και υπολογίστε την αλγεβρική της τιμή για το παραπάνω χρονικό διάστημα.
iii) Σχεδιάστε στο β΄ σχήμα την αντίστοιχη μετατόπιση της άσπρης σφαίρας και υπολογίστε την αλγεβρική της τιμή.
iv)  Υπολογίστε την ταχύτητα κάθε σφαίρας.
v)  Γράψτε την εξίσωση κίνησης για κάθε σφαίρα.
vi)  Ποια χρονική στιγμή οι δύο σφαίρες θα συγκρουστούν;
vii)    Να γίνει η γραφική παράσταση της θέσης κάθε σφαίρας σε συνάρτηση με το χρόνο, μέχρι τη στιγμή της σύγκρουσης, στους ίδιους άξονες.
Μονάδες 2+3+2+2+4+4+3=20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου