Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Διάγραμμα θέσης ενός κινητού.

Ένα κινητό κινείται κατά μήκος του άξονα x ξεκινώντας για t0=0 από την θέση x=0. Στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο.

Να κάνετε το διάγραμμα της θέσης του κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου