Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2009

Γραφική παράσταση επιτάχυνσης και πληροφορίες από το διάγραμμα.

Ένα υλικό σημείο κινείται ευθύγραμμα και για t=0 έχει ταχύτητα αλγεβρικής τιμής υ0=2m/s, ενώ η επιτάχυνσή του σε συνάρτηση με το χρόνο, δίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

i)   Υπολογίστε το εμβαδόν του γκριζαρισμένου ορθογωνίου. Τι εκφράζει το εμβαδόν αυτό;
ii)  Ποια η τιμή της ταχύτητας τη χρονική στιγμή t1=10s;
iii) Αν η επιτάχυνση του κινητού δεν ήταν σταθερή αλλά μεταβαλλόταν όπως στο παρακάτω διάγραμμα, ποια ταχύτητα θα είχε το κινητό τη στιγμή t1=10s;

iv) Μπορείτε να υπολογίσετε την ταχύτητα του κινητού αν το διάγραμμα ήταν αυτό του παρακάτω σχήματος;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου