Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

Ένα σώμα κάνει δύο διαδοχικές κινήσεις.

Ένα σώμα ξεκινά από την ηρεμία για t=0 και κινείται με σταθερή επιτάχυνση μέχρι τη χρονική στιγμή t1, οπότε αποκτά υ1=12m/s. Κατόπιν κινείται με σταθερή ταχύτητα, οπότε τη χρονική στιγμή t=9s απέχει 84m από την αρχική του θέση (x0=0) . Ζητούνται:
i)   Η χρονική στιγμή t1.
ii)  Η επιτάχυνση του σώματος στο διάστημα 0-t1.
iii) Να γίνει το διάγραμμα της θέσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου