Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009

Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.

Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα κατά μήκος του άξονα x και στο παρακάτω διάγραμμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο, περνώντας για t=0, από την αρχή (x=0) του άξονα.

i) Να περιγράψετε την κίνηση του σώματος.
ii) Ποια η θέση του σώματος:
  α) τη χρονική στιγμή t1=2s
  β) τη στιγμή t2=6s.
iii)  Να γίνει το διάγραμμα της θέσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο.
iv) Να βρείτε την κλίση της προηγούμενης γραφικής παράστασης τη χρονική στιγμή t3=5s.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου