Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009

Τεστ. Επιτάχυνση και άλλα στοιχεία από ένα διάγραμμα ταχύτητας.

Μια σφαίρα κινείται ευθύγραμμα και στο παρακάτω σχήμα βλέπετε την θέση της Α για t=0.


Αν η ταχύτητα της σφαίρας μεταβάλλεται όπως στο διπλανό διάγραμμα:
1)  Χαρακτηρίστε την κίνηση της σφαίρας:
i)   Από 0-2s
ii)  Από 2s-4s.
2)  Η αρχική θέση της σφαίρας είναι ………. Ενώ η αρχική της ταχύτητα ………
3)  Βρείτε την θέση της σφαίρας  την χρονική στιγμή t1=2s.
4)  Υπολογίστε τη μεταβολή της ταχύτητας από 2s-4s.
5)  Υπολογίστε την επιτάχυνση της σφαίρας από 2s-4s.
6)  Σε μια στιγμή(μεταξύ 2s και 4s)  η σφαίρα φτάνει στο σημείο Β του σχήματος. Για τη θέση αυτή να σχεδιάστε την ταχύτητα και την επιτάχυνση της σφαίρας, πάνω στο σχήμα. Σχεδιάστε επίσης και το διάνυσμα της μετατόπισης της σφαίρας μέχρι τη θέση αυτή.
7)  Βρείτε την ταχύτητα της σφαίρας τη χρονική στιγμή t2=3,5s.
Μονάδες  4+2+3+2+3+3+3=20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου