Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

Διάγραμμα θέσης και μια ερώτηση στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα, κατά μήκος του άξονα x και στο διάγραμμα δίνεται η θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο.


Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.
1)  Η κίνηση του σώματος είναι επιβραδυνόμενη.
2)  Η ταχύτητα του σώματος παραμένει σταθερή.
3)  Το σώμα κινείται προς τ’ αριστερά (αρνητική κατεύθυνση).
4)  Η ταχύτητα του σώματος έχει τιμή υ= - 5m/s.
5)  Τη στιγμή t1=4s όπου x=0 και η ταχύτητα του σώματος είναι μηδενική.
6)  Τη στιγμή t2=6s το σώμα βρίσκεται στη θέση x2= - 10m.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου