Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

Μέση διανυσματική και αριθμητική ταχύτητα

Εφαρμογή 2

Ένα κινητό κινείται για ορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς να αλλάζει η κατεύθυνση της κίνησης. Να εξετάσετε αν η αλγεβρική τιμή της μέσης διανυσματικής ταχύτητας είναι ίδια στις εξής περιπτώσεις:

Α) Στο πρώτο μισό του χρονικού αυτού διαστήματος κινείται με ταχύτητα μέτρου και στο δεύτερο μισό με ταχύτητα μέτρου

Β) Διανύει το μισό μιας ευθύγραμμης διαδρομής του με ταχύτητα μέτρου και το δεύτερο μισό με ταχύτητα μέτρου

Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου