Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

Κίνηση δύο κινητών.

Δύο κινητά ξεκινούν από το ίδιο σημείο ενός ευθύγραμμου δρόμου και στο διάγραμμα δίνονται οι ταχύτητές τους σε συνάρτηση με το χρόνο.

α)  Αναφερόμενοι στο Α κινητό:
i)   Να βρεθεί η τιμή της επιτάχυνσής του, στα χρονικά διαστήματα 0-4s και 4s-6s.
ii)  Ποια η τιμή της ταχύτητάς του τις χρονικές στιγμές t1=3,4s και t2=5,2s;
iii) Ποια χρονική στιγμή έχει ταχύτητα υ3=8,3m/s;
β) Τη χρονική στιγμή t3=6s, ποιο κινητό έχει μεγαλύτερη:
...............α) ταχύτητα, β) επιτάχυνση, γ) μετατόπιση;
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου