Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

H "ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ'' ΤΟΥ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ


Σώμα μάζας m = 2 kg εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 από την κορυφή κεκλιμένου επιπέδου (σημείο Α) ύψους h = 8,5 m και γωνίας κλίσης φ = 30ο προς τα κάτω μ
ε ταχύτητα μέτρου υο = 5 m/s. Το σώμα εκτελεί ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση με την επίδραση σταθερών δυνάμεων και φτάνει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου τη χρονική στιγμή t1. Στο χρονικό διάστημα από 0 ως t1 η απώλεια ενέργειας του σώματος είναι ίση με 51 J. Να βρείτε:

α. Την μηχανική ενέργεια του σώματος τη χρονική στιγμή t = 0.

β. Το μέτρο της δύναμης της τριβής που ασκήθηκε στο σώμα κατά τη διάρκεια της κίνησής του.

γ. Την ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t1.

δ. Tην σταθερή επιτάχυνση με την οποία κινήθηκε το σώμα.

ε. Τη χρονική στιγμή t1.

Δίνεται g = 10 m/s2. Θεωρήστε αμελητέα την αντίσταση του αέρα και επίπεδο μηδενικής βαρυτικής δυναμικής ενέργειας το έδαφος.

Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου