Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ... ΣΤΗΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


Σώμα Σ1 μάζας m1 = 1 kg εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υο = 6 m/s από σημείο Ο κολώνας ύψους h, όπως φαίνεται στο σχήμα.
Την ίδια χρονική στιγμή σώμα Σ2 μάζας m2 = 2 kg αρχίζει να κινείται από την βάση της κολώνας (σημείο Α) με την επίδραση οριζόντιας δύναμης F = 35 Ν. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ σώματος Σ2 και εδάφους είναι μ = 0,5. Διαπιστώνεται ότι τη χρονική στιγμή t1  το σώμα Σ1 κτυπά στο έδαφος στο σημείο Γ απέχοντας οριζόντια απόσταση ΑΓ = d = 4,8 m από την κολώνα ενώ έχει και ίδιου μέτρου ταχύτητα με το σώμα Σ2. Αν στο χρονικό διάστημα από 0 ως t1 στο σώμα Σ2 προσφέρθηκε ενέργεια ίση με 140 J, να βρείτε:
α. Πόσο απέχουν τα σώματα τη χρονική στιγμή t1.

β. Πόσο χρόνο διήρκησε η κίνηση του σώματος Σ1 μέχρι τη στιγμή που κτυπάει στο έδαφος;

Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου