Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

Το μέτρο της τριβής σε δυο περιπτώσεις.


Ένα σώμα μάζας m κινείται με σταθερή ταχύτητα σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο, με την επίδραση μιας σταθερής δύναμης F, η οποία σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία θ, όπως στο σχήμα.
i)  Η τριβή που ασκείται στο σώμα έχει μέτρο:
        α) Τ=μ∙mg,            β) Τ=μ∙F∙ημθ,   
        γ) Τ=μ∙F∙συνθ,       δ) Τ=F∙συνθ.
ii) Αν η δύναμη κάποια στιγμή γίνει οριζόντια, τότε η ασκούμενη τριβή:
α) θα παραμείνει σταθερή.
β) θα αυξηθεί
γ) θα μειωθεί.
Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου