Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Όταν ασκείται και όταν καταργείται μια δύναμη.


Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Κάποια στιγμή ασκείται πάνω του μια οριζόντια δύναμη F, για χρονικό διάστημα 4s, ενώ κατόπιν παύει να ασκείται. Στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητα του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο.
i)  Το επίπεδο είναι λείο ή όχι; Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.
ii) Η ασκούμενη δύναμη F είναι σταθερή ή όχι και γιατί;
iii) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση και η μετατόπιση του σώματος στο χρονικό διάστημα που ασκείται η δύναμη F (από 0-4s).
iv) Να υπολογιστεί το μέτρο της ασκούμενης τριβής.
v)  Αφού βρεθεί το μέτρο της ασκούμενης δύναμης F, να υπολογιστούν τα έργα της δύναμης F και της τριβής.
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου