Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

ΜΙΑ ΤΡΙΒΗ ... ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΡΙΒΗ!


Σώμα μάζας m = 2 kg εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 από σημείο Α οριζοντίου επιπέδου με ταχύτητα υο = 20 m/s. Διαπιστώνεται ότι όταν το σώμα φτάσει σε σημείο Γ τη χρονική στιγμή t1 έχοντας μετατοπιστεί κατά 30 m, η ταχύτητά του έχει υποδιπλα
σιαστεί σε σχέση με την αρχική της τιμή. Τότε αρχίζει να ασκείται στο σώμα κατακόρυφη προς τα κάτω δύναμη F = 15x (όπου x η μετατόπιση του σώματος σε m από το σημείο Γ και μετά), όπως φαίνεται στο σχήμα. Να βρείτε:

α. Την απώλεια ενέργειας κατά την κίνηση του σώματος από το Α στο Γ.

β. Το συντελεστή τριβής ολίσθησης.

γ. Την συνολική μετατόπιση του σώματος από τη χρονική στιγμή t = 0 μέχρι τη χρονική στιγμή που σταματάει να κινείται.

δ. Το μέτρο της επιβράδυνσης του σώματος 1 m πριν σταματήσει να κινείται.

Δίνεται g = 10 m/s2. Θεωρήστε αμελητέα την αντίσταση του αέρα.

Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου