Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Δύο τμήματα μιας ευθύγραμμης κίνησης.


Ένα σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει τριβή ολίσθησης Τ=3Ν. Σε μια στιγμή t=0 ασκείται στο σώμα μια οριζόντια δύναμη F, με αποτέλεσμα η ταχύτητα του σώματος να μεταβάλλεται όπως στο διπλανό σχήμα.
Να χαρακτηρίστε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας.
i)   Η κίνηση του σώματος από 0-4s είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.
ii)  Το μέτρο της δύναμης F τη στιγμή t2 είναι μεγαλύτερο από το μέτρο της τη στιγμή t1.
iii) Τη στιγμή t=5s, το μέτρο της ασκούμενης δύναμης είναι F=3Ν.
iv) Η στιγμιαία ισχύς της δύναμης F είναι μεγαλύτερη τη στιγμή t2, από την αντίστοιχη ισχύ τη στιγμή t1.
v) Η ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμική, μέσω του έργου της τριβής, είναι μεγαλύτερη στο χρονικό διάστημα 4s-8s, από την αντίστοιχη στο διάστημα 0-4s.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου