Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Η ΠΛΑΓΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ ... ΣΤΗΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 
 Σώμα Σ1 μάζας m1 εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υ1 από σημείο Α λείου οριζοντίου επιπέδου ΑΓ = 4,8 m, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Την ίδια χρονική στιγμή σώμα Σ2 μάζας m2 = 1 kg βάλλεται πλάγια προς τα πάνω από το έδαφος από το ίδιο σημείο Α με ταχύτητα μέτρου υο = 10 m/s, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Τα δύο σώματα κινούνται με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε κάθε χρονική στιγμή (μέχρι το σημείο Γ) το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τις θέσεις των δύο σωμάτων να είναι κάθετο στο έδαφος. Στο σημείο Γ το σώμα Σ1 φτάνει τη χρονική στιγμή t1 = 0,6 s ενώ την ίδια χρονική στιγμή το σώμα Σ2 έχει τη μέγιστη δυνατή απόσταση από το έδαφος.

Συνεχίζοντας την κίνησή τους το σώμα Σ1 εισέρχεται σε τραχύ επίπεδο και σταματάει στο σημείο Δ (ΑΔ = 8 m), στη βάση μιας κολώνας ύψους h1 = 0,95 m. Το σώμα Σ2 στο τέλος της κίνησής του φτάνει στην κορυφή της κολώνας έχοντας ταχύτητα μέτρου υ2. Να βρείτε:

α. Τα μέτρα των ταχυτήτων των δύο σωμάτων στα σημεία Γ και Κ.

β. Πόση είναι η μεταβολή της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας του σώματος Σ2 κατά την κίνησή του από το σημείο Α στο σημείο Κ;

γ. Ποιο είναι το μέγιστο ύψος από το έδαφος στο οποίο βρίσκεται το σώμα Σ2 κατά τη διάρκεια της κίνησής του;

δ. Ποιο είναι το μέτρο της ταχύτητας υ2 του σώματος Σ2;

ε. Να γίνει το διάγραμμα επιτάχυνσης-θέσης για την συνολική κίνηση του σώματος Σ1.

Δίνεται g = 10 m/s2 και ότι επίπεδο μηδενικής βαρυτικής δυναμικής ενέργειας είναι το έδαφος. Επίσης αγνοήστε την αντίσταση του αέρα.
 
Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου