Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

Η ''ΚΡΥΦΗ ΚΙΝΗΣΗ'' ... ΚΑΙ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ


Σώμα μάζας m = 4 kg εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 με ταχύτητα μέτρου υο = 5 m/s από σημείο Α οριζοντίου δαπέδου με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,5. Ταυτόχρονα στο σώμα αρχίζει να ασκείται οριζόντια δύναμη  της μορφής F = 5x (x σε m , F σε Ν) που έχει ίδια κατεύθυνση με την κίνηση του σώματος.α. Να περιγράψετε την κίνηση που πραγματοποιεί το σώμα.


β. Σε πόση απόσταση από το σημείο Α το σώμα έχει την ελάχιστη ταχύτητα κατά τη διάρκεια της κίνησής του;


γ. Να υπολογίσετε την ελάχιστη ταχύτητα του σώματος.


δ. Ποια θα είναι η ταχύτητα του σώματος μετά από μετατόπιση 10 m;

Δίνεται g = 10 m/s2. Θεωρήστε αμελητέα την αντίσταση του αέρα.
Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου