Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο με τριβές.

Ένα σώμα μάζας 2kg εκτοξεύεται από την βάση ενός κεκλιμένου επιπέδου κλίσεως θ, με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s, με φορά προς τα πάνω. Το σώμα σταματά την άνοδό του, αφού διανύσει απόσταση x=5m. Αν ημθ=0,6 και g=10m/s2, να βρεθούν:
i)  Το μέτρο της τριβής που ασκήθηκε στο σώμα κατά την άνοδό του.
ii) Η επιτάχυνση του σώματος  κατά την άνοδο.
iii) Να εξετασθεί αν το σώμα θα ξανακατέβει στη βάση του επιπέδου, θεωρώντας την οριακή τριβή ίση με την τριβή ολίσθησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου