Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Άνοδος με δύναμη ανάλογη του χρόνου.


Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί στο έδαφος. Σε μια στιγμή t=0 ασκείται πάνω του, μια κατακόρυφη δύναμη με φορά προς τα πάνω, το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το χρόνο, σύμφωνα με τη σχέση F=4t (μονάδες στο S.Ι).
i)   Ποια χρονική στιγμή t1 το σώμα θα εγκαταλείψει το έδαφος.
ii)  Να βρείτε την επιτάχυνση του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο και να κάνετε τη γραφική της παράσταση μέχρι τη χρονική στιγμή t2=10s.
iii) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t2.
iv) Να βρεθεί η ισχύς της  δύναμης F τη στιγμή t2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου