Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Διατήρηση μηχανικής ενέργειας.


Μια μπάλα εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα υ0=20m/s από την βάση ενός κεκλιμένου επιπέδου (θέση Α) και αφού περάσει από τις θέσεις που φαίνονται στο σχήμα, επιστρέφει στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο (θέση Κ).
Δίνεται η μάζα της μπάλας m=0,5kg, τριβές δεν υπάρχουν και g=10m/s2.
Θεωρείστε μηδενική τη δυναμική ενέργεια της μπάλας στο οριζόντιο επίπεδο.
i)  Να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις του παρακάτω πίνακα
Θέση
Ταχύτητα υ
(m/s)
Κινητική ενέργεια
(J)
Δυναμική ενέργεια
(J)
Μηχανική ενέργεια
(J)
Α
20Β


36

Γ

25


Δ

16


Ε
Κ
ii) Να υπολογίστε το έργο του βάρους μεταξύ των θέσεων:     
α) Α και Δ,
β) Γ και Ε        
γ) Α και Κ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου