Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Άνοδος σε κεκλιμένο επίπεδο.Ένα σώμα εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s από την βάση ενός λείου κεκλιμένου επιπέδου, κλίσεως θ=30°, όπως στο σχήμα.
i)   Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος μετά από μετατόπιση x1=6,4m.
ii)  Ποια η μέγιστη απόσταση την οποία θα διανύσει το σώμα, κατά την άνοδό του κατά μήκος του επιπέδου.
Δίνεται g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου