Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Κίνηση με μεταβλητή δύναμη.


Πάνω σε ένα αρχικά ακίνητο σώμα που ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ασκείται μια οριζόντια δύναμη η οποία μεταβάλλεται όπως στο διάγραμμα. Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες και γιατί;
i)  Από 0-4m η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.
ii)  Μεταξύ των θέσεων 4m-6m η κίνηση είναι επιβραδυνόμενη.
iii) Από 6m-8m το σώμα κινείται προς τα αριστερά (αρνητική φορά).
iv) Η κινητική ενέργεια έχει μέγιστη τιμή στη θέση x2=6m.
v)  Για τις κινητικές ενέργειες στις θέσεις x1=4m και x3=8m ισχύει Κ13.
vi) Η ισχύς της δύναμης από 0-4m παραμένει σταθερή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου