Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

Κίνηση με μεταβλητή κατακόρυφη δύναμη.


Ένα σώμα μάζας 2kg βρίσκεται ακίνητο στο έδαφος. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση μιας μεταβλητής κατακόρυφης δύναμης F, το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται όπως στο διπλανό διάγραμμα.
i)   Ποια η αρχική επιτάχυνση που αποκτά το σώμα;
ii)  Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του σώματος, τη στιγμή που το σώμα έχει ανέλθει κατά 2m.
iii)  Να βρεθεί η ταχύτητα  του σώματος στη θέση που μηδενίζεται η δύναμη.
iv)  Να βρεθεί το μέγιστο ύψος από το έδαφος στο οποίο θα φτάσει το σώμα.
v)  Με ποια κινητική ενέργεια το σώμα επιστρέφει στο έδαφος;
Δίνεται g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου