Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Ποια η συνολική μετατόπιση, όταν αλλάζει η δύναμη.

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ=0,4, στην θέση Α. Σε μια στιγμή (t=0) δέχεται την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης μέτρου F1=12Ν, μέχρι να φτάσει στη θέση Β, όπου (ΑΒ)=16m. Στη θέση αυτή η δύναμη μειώνεται  ώστε να έχει πλέον σταθερό μέτρο F2=6Ν, μέχρι να φτάσει στη θέση Γ, όπου και σταματά. Να βρεθούν:
i)   Η επιτάχυνση του σώματος μεταξύ των θέσεων Α και Β.
ii)  Η ταχύτητα του σώματος στη θέση Β.
iii) Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο κινήθηκε το σώμα.
iv) Η απόσταση (ΑΓ).
Δίνεται g=10m/s2.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου