Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Μια ερώτηση τριβής, καθημερινής εφαρμογής.


Το κοριτσάκι του σχήματος βάρους 400Ν μετακινεί με σταθερή ταχύτητα ένα κιβώτιο βάρους 500Ν σε οριζόντιο επίπεδο, σπρώχνοντάς το με δύναμη F. Δίνεται ότι οι συντελεστές τριβής ολίσθησης ταυτίζονται με τους αντίστοιχους της οριακής στατικής τριβής:
i)   Να σχεδιάστε στην κόλλα σας, σε χωριστά σχήματα, τις  δυνάμεις που ασκούνται:
α) στο κιβώτιο και β) στο κοριτσάκι.
ii)  Μεγαλύτερη τριβή από το έδαφος ασκείται:
α) στο κιβώτιο        β) στο κοριτσάκι       γ) ασκούνται τριβές ίσου μέτρου.
iii) Μεγαλύτερο συντελεστή τριβής ολίσθησης με το έδαφος παρουσιάζει:
α) το κιβώτιο  β) το κοριτσάκι            γ) παρουσιάζουν τον ίδιο συντελεστή τριβής.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου