Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

Κίνηση με μεταβλητή δύναμη.


Σώμα μάζας Μ=2Κg κινείται με αρχική ταχύτητα υ0=√2 m/s  βρίσκεται την χρονική στιγμή t=0 στην θέση x=0 πάνω σε ένα οριζόντιο επίπεδο με συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,4.Eκείνη τη στιγμή ασκείται πάνω στο σώμα οριζόντια δύναμη F της μορφής F=10-x (SI) ομόρροπη της αρχικής ταχύτητας υ0.Nα βρεθούν :
Α) Η θέση που το σώμα θα έχει τον μέγιστο ρυθμό μεταβολής της μετατόπισης
Β) Ο μέγιστος ρυθμός μεταβολής της μετατόπισης
Γ) Η γραφική παράσταση της δύναμης F σαν συνάρτηση της θέσης του σώματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου