Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΆΚΡΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατά μήκος κατακόρυφης ράβδου, ολισθαίνει χωρίς τριβή, σώμα μάζας m=1kg, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
Το φυσικό μήκος του ελατηρίου είναι ℓ0=10cm και η απόσταση της ράβδου από το ακλόνητο άκρο του ελατηρίου είναι d=30cm. Την χρονική στιγμή t=0 το σώμα αφήνεται να γλιστρήσει, χωρίς αρχική ταχύτητα, από την οριζόντια θέση κατά την οποία y=0. Αν η κατακόρυφη απόσταση που διανύει το σώμα μέχρι να σταματήσει είναι ymax=40cm, να προσδιορίσετε τη σταθερά k του ελατηρίου.
Δίνεται g=10m/s2

Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου