Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

3ος νόμος και ελεύθερη πτώση, ένα test.

Το σώμα Σ μάζας m=5kg ηρεμεί πάνω σε ένα τραπέζι, ενώ πάνω του έχουμε τοποθετήσει ένα σώμα Α. Το τραπέζι ασκεί στο σώμα Σ κατακόρυφη δύναμη F=  80Ν, όπως στο σχήμα. Αν g=10m/s2:

1)   Να σχεδιάστε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω στο σώμα Σ και να υπολογίστε το μέτρο της δύναμης που του ασκεί η Γη.
2)    Υπολογίστε την δύναμη Ν που ασκεί το σώμα Α στο σώμα Σ.
H συνέχεια σε pdf.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου