Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

Ισορροπία υλικού σημείου.


Ένα σώμα μάζας 4kg ηρεμεί με την επίδραση οριζόντιας δύναμης F, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=200Ν/m, το οποίο έχει επιμηκυνθεί κατά Δℓ=0,2m, ενώ είναι δεμένο και στο άκρο νήματος, όπως στο σχήμα.

Αν η γωνία θ που σχηματίζει το νήμα με την κατακόρυφη έχει ημθ=0,6 και συνθ=0,8, ενώ g=10m/s2, ζητούνται:
i)     Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα.
ii)    Να υπολογίστε το μέτρο της δύναμης που ασκεί το ελατήριο στο σώμα.
iii)  Το μέτρο της δύναμης F.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου