Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Μια ισορροπία και μια ΑΔΜΕ.

Τα δύο σώματα Α και Β ηρεμούν δεμένα στα άκρα ενός νήματος, το οποίο διέρχεται από μια τροχαλία, απέχοντας τγν ίδια κατακόρυφη απόσταση h από το οριζόντιο επίπεδο. Δίνεται ότι η μάζα του Α σώματος είναι Μ=2kg, ενώ το λείο κεκλιμένο επίπεδο έχει κλίση θ=30°.
i)  Να βρεθεί η μάζα του σώματος Β.
ii) Σε μια στιγμή κόβουμε το νήμα που συνδέει τα δυο σώματα.
α) Ποιο από τα δύο σώματα θα φτάσει πρώτο στο οριζόντιο επίπεδο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
β) Να υπολογιστούν οι ταχύτητες με τις οποίες τα σώματα φτάνουν στο οριζόντιο επίπεδο, αν h=1,8m.
Δίνεται ότι δεν παρουσιάζονται τριβές μεταξύ νήματος και τροχαλίας, τα σώματα θεωρούνται υλικά σημεία αμελητέων διαστάσεων και g=10m/s2, ενώ ημ30°= ½  και συν30°= √3/2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου