Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Ένα σύστημα, τριβές και ΘΜΚΕ.

Ένα σώμα Α μάζας Μ=2kg ηρεμεί πάνω σε ένα τραπέζι, δεμένο στο άκρο αβαρούς νήματος. Το νήμα περνά από μια τροχαλία και στο άλλο του άκρο έχει δεθεί ένα δεύτερο σώμα Γ μάζας m1=0,3kg. Το σώμα Γ βρίσκεται σε ύψος h=0,25m από το έδαφος.
i)  Να σχεδιαστούν όλες οι δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα Α και Γ και να υπολογιστούν τα μέτρα τους.
ii)  Αντικαθιστούμε το σώμα Γ με άλλο σώμα, Δ μάζας m2=1kg και το αφήνουμε να κινηθεί. Το σώμα Δ πέφτει στο έδαφος, όπου και σταματά, ενώ το σώμα Α διανύει απόσταση d=0,5m, πριν σταματήσει ξανά.
α) Να εφαρμόστε το Θ.Μ.Κ.Ε. για την κίνηση:
    1) του σώματος Α.  
    2) του σώματος Δ (μέχρι τη στιγμή που φτάνει στο έδαφος).
    3) του σώματος Α για όσο χρόνο το νήμα είναι τεντωμένο.
β) Με τη βοήθεια των παραπάνω εξισώσεων, να υπολογιστεί το μέτρο της τριβής ολίσθησης που ασκήθηκε στο σώμα Α στη διάρκεια της κίνησής του.
iii)  Με ποια ταχύτητα το σώμα Δ έφτασε  στο έδαφος;
Δίνεται  g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου