Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

Μέση και στιγμιαία Ισχύς.

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα μάζας 2kg. Σε μια στιγμή (t=0) δέχεται την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας  δύναμης F=12Ν. Αν η ασκούμενη τριβή έχει μέτρο 8Ν να βρεθούν τη χρονική στιγμή t1=4s:
i)  Η ταχύτητα και η μετατόπιση του σώματος.
ii)  Η ενέργεια που μεταφέρθηκε στο σώμα μέσω της δύναμης, καθώς και η θερμότητα που παρήχθη εξαιτίας της τριβής.
iii) Η μέση ισχύς της δύναμης F και της τριβής.
iv) Για τη  στιγμή t2=3s να υπολογιστούν:
  α) Η στιγμιαία ισχύς της δύναμης F.
  β) Η στιγμιαία ισχύς της τριβής.
v) Να συμπληρωθούν τα κενά στην παρακάτω πρόταση:
Τη στιγμή t2 η δύναμη προσφέρει ενέργεια στο σώμα με ρυθμό ……….. ενώ η τριβή ………… ενέργεια με ρυθμό ……………. την οποία μετατρέπει σε ………………… Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος είναι ίσος με ……………..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου