Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Κρούση και ενέργειες.

Ένα σώμα Σ1 μάζας m1=4kg είναι δεμένο στο άκρο νήματος και αφήνεται να κινηθεί από ύψος h=0,2m, όπως στο σχήμα, από τη θέση Α. Μόλις το νήμα γίνεται κατακόρυφο, το Σ1 συγκρούεται μετωπικά με ένα  δεύτερο ακίνητο σώμα Σ2 μάζας m2=1kg. Αν g=10m/s2:

i) Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος Σ1 πριν την κρούση.
Αν μετά την κρούση το σώμα Σ1 έχει ταχύτητα ίδιας κατεύθυνσης και μέτρου υ1=1,2m/s, να βρεθούν:
ii)  Το έργο της δύναμης που ασκήθηκε στο Σ2 κατά τη διάρκεια της κρούσης.
iii) Η μέση δύναμη που ασκήθηκε στο σώμα Σ1 στη διάρκεια της κρούσης, αν η διάρκειά της είναι Δt= 0,2s.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου