Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Μεταβλητή δύναμη. Κίνηση και ισχύς.

Ένα σώμα μάζας 5kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή οριακής στατικής τριβής μs=0,24 και συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,2. Για t=0 ασκείται πάνω του μια οριζόντια μεταβλητή δύναμη της μορφής F=2t (μονάδες στο S.Ι.).
i)    Ποια χρονική στιγμή θα αρχίσει το σώμα την κίνησή του;
ii)   Βρείτε την επιτάχυνση του σώματος τη χρονική στιγμή t1=7s.
iii)  Να κάνετε το διάγραμμα της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο, μέχρι τη χρονική στιγμή t2=10s. Πόση είναι η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t2;
iv)  Να βρεθεί η ισχύς της δύναμης τη στιγμή t2.Με ποιο ρυθμό παράγεται θερμότητα εξαιτίας της τριβής την στιγμή αυτή;
Δίνεται g=10m/s2.
Υ.Γ. Δείτε πριν την απάντησή σας και την ερώτηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου