Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Συντηρητικές και μη δυνάμεις.

Ένα σώμα μάζας 2kg εκτοξεύεται από την βάση ενός κεκλιμένου επιπέδου κλίσεως θ=30° με αρχική κινητική ενέργεια Κ=36J. Το σώμα δέχεται τριβή από το επίπεδο ίση με Τ=2Ν.
α)   Ποια η αρχική ταχύτητα εκτόξευσης;
β)   Πόσο διάστημα διανύει το σώμα μέχρι να σταματήσει στιγμιαία;
γ)   Να υπολογίστε την κινητική ενέργεια με την οποία το σώμα επιστρέφει στη βάση του επιπέδου.
Δίνεται g=10m/s2 και ημθ= ½

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου