Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Κρούση και Ενέργεια.


Ένα σώμα Σ μάζας Μ=2kg ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός νήματος μήκους l=2,5m. Σε μια στιγμή στο σώμα Σ προσπίπτει ένα βλήμα μάζας m1=0,1kg με ταχύτητα υ1=200m/s, το διαπερνά και εξέρχεται με ταχύτητα υ2=100m/s.
Α) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λαθεμένες:
i)     Κατά τη διάρκεια της κρούσης διατηρείται η ορμή του βλήματος.
ii)    Η ορμή του συστήματος σώμα Σ-βλήμα, διατηρείται κατά την κρούση.
iii)    Η Μηχανική ενέργεια διατηρείται κατά την κρούση.
iv)    Μετά την κρούση το σώμα Σ κινείται μέχρι να ανέβει σε ύψος h. Κατά τη διάρκεια της κίνησης αυτής η Μηχανική ενέργεια παραμένει σταθερή.
Β)   Ποια ταχύτητα αποκτά το σώμα Σ μετά την κρούση;
Γ)   Να υπολογίσετε το ύψος h.
Δίνεται g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου