Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Έργο μεταβλητής δύναμης


Σε ακίνητο αρχικά σώμα ασκείται δύναμη της οποίας η τιμή μεταβάλλεται συναρτήσει της μετατόπισης όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Να υπολογιστεί το συνολικό έργο της δύναμης.


Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου