Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Έργο και μέγιστη Κινητική Ενέργεια.

Ένα σώμα μάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε μια στιγμή περνά από την θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ0=8m/s, ενώ πάνω του ασκείται μεταβλητή οριζόντια δύναμη F που το μέτρο της μεταβάλλεται όπως στο σχήμα. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ του σώματος και του επιπέδου είναι μ=0,4.
 
1)    Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.
i)   Το έργο της δύναμης είναι ίσο με W=F·x
ii)  Αφού ελαττώνεται το μέτρο της δύναμης F, το σώμα επιβραδύνεται.
iii)  Την μεγαλύτερη ταχύτητα το σώμα την έχει στη θέση που μηδενίζεται η δύναμη.
iv) Την μεγαλύτερη ταχύτητα το σώμα την έχει στην αρχική θέση x=0.
v)  Για όσο χρόνο η δύναμη F είναι μεγαλύτερη από την τριβή, το σώμα επιτάχυνεται προς τα δεξιά και η κινητική του ενέργεια αυξάνεται.
2)    Σε ποια θέση Γ το σώμα έχει μηδενική επιτάχυνση;
3)    Βρείτε την ταχύτητα του σώματος στη θέση Γ.
4)    Σε ποια θέση το σώμα τελικά θα σταματήσει;
5)    Πόση συνολικά θερμότητα θα παραχθεί εξαιτίας της τριβής;
Δίνεται g=10m/s2.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου