Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Η τριβή και κάποιες γραφικές παραστάσεις.

Ένα σώμα μάζας m=4kg, σύρεται σε οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση μιας οριζόντιας δύναμης F=4Ν, κινούμενο με σταθερή ταχύτητα υο=2m/s. Κάποια στιγμή t0=0, το σώμα περνάει από ένα σημείο Ο με xο=0, ενώ τη στιγμή t1=1s, η δύναμη F παύει να ασκείται στο σώμα.
i) Να βρεθεί ο συντελεστής τριβής μεταξύ σώματος και επιπέδου.
ii) Ποια χρονική στιγμή το σώμα θα σταματήσει να κινείται και πόσο θα απέχει τότε από το σημείο Ο;
iii) Επαναλαμβάνουμε το πείραμα, αλλά τώρα τη στιγμή t1 η δύναμη δεν καταργείται, απλά μειώνεται το μέτρο της στην τιμή F1=2Ν.
 α) Ποια χρονική στιγμή τώρα, θα μηδενιστεί η ταχύτητα του σώματος;
 β) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις σε συνάρτηση με το χρόνο και μέχρι τη χρονική στιγμή t3=6s:
    a)  της ταχύτητας του σώματος, b) της θέσης του και c) του μέτρου της ασκούμενης τριβής.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου