Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Μια μεταβλητή δύναμη, προς τα πάνω.

Ένα σώμα μάζας m ηρεμεί στο έδαφος. Κάποια στιγμή (έστω t=0) δέχεται την επίδραση μιας κατακόρυφης δύναμης F με  φορά προς τα πάνω, μέσω νήματος, το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το χρόνο, όπως στο διάγραμμα, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.
i)  Στο χρονικό διάστημα 0-t1 το σώμα κινείται προς τα πάνω με επιτάχυνση:
α) α=0,6g,      β) α=g,        γ) α=1,6g.
ii) Στο χρονικό διάστημα t1-t2 το σώμα:
α) επιβραδύνεται,   β) επιταχύνεται προς τα πάνω,  γ) κινείται με σταθερή ταχύτητα.
iii) Στο χρονικό διάστημα t2-t3 το σώμα:
α) ηρεμεί,   β) επιταχύνεται προς τα κάτω,  γ) κινείται με σταθερή ταχύτητα προς τα πάνω.
iv) Μετά τη στιγμή t3 το σώμα:
α) αρχίζει να κινείται προς τα κάτω,   β) συνεχίζει την κίνησή του προς τα πάνω.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ήΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου