Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Κίνηση σε λείο και μη επίπεδο.


Δύο σώματα Α και Β ηρεμούν σε δυο οριζόντια επίπεδα. Σε μια στιγμή t=0 ασκούνται στα δυο σώματα δύο ίσες οριζόντιες δυνάμεις, με αποτέλεσμα τη στιγμή t1, τα σώματα να έχουν αποκτήσει την ίδια ταχύτητα υ1.
Το Α σώμα δεν εμφανίζει τριβή με το επίπεδο, σε αντίθετη με το Β που παρουσιάζει τριβή.
i) Για τις μάζες m1 και m2 των σωμάτων Α και Β αντίστοιχα, ισχύει:
α) m1 < m2,     β) m1 = m2,     γ) m1 > m2.
ii) Τη στιγμή t1 οι δυνάμεις παύουν να ασκούνται στα σώματα. Σε ποιο από τα σχήματα, αναπαριστώνται  σωστά οι ταχύτητες των δύο σωμάτων, σε συνάρτηση με το χρόνο;

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου