Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Μία δύναμη που βαθμιαία μηδενίζεται

Ένα κιβώτιο μάζας m = 5 kg, είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Την χρονική στιγμή t = 0 s ασκείται στο κιβώτιο οριζόντια δύναμη F. Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται η τιμή της δύναμης F σε συνάρτηση με το χρόνο.
α. Να κατασκευάσετε το διάγραμμα της επιτάχυνσης του κιβωτίου σε συνάρτηση με το χρόνο από 0 → 15 s.
β. Να βρείτε την ταχύτητα την χρονική στιγμή t2 = 15 s
Η δύναμη F  καταργείται μετά τον μηδενισμό της και το σώμα την χρονική στιγμή t3 = 20 s εισέρχεται σε δάπεδο που αναπτύσσει με το κιβώτιο, τριβή ολίσθησης T  μέτρου 6,25 Ν.
γ. Να βρείτε ποια χρονική στιγμή σταματά το κιβώτιο.
δ. Αν στο χρονικό διάστημα 10 s → 15 s το κιβώτιο διανύει 175 m να βρείτε την μέση ταχύτητα του για όλη την διάρκεια της κίνησης του.
ε. Να γράψετε την σχέση που περιγράφει την επιτάχυνση στο χρονικό διάστημα 10 s → 15 s και να υπολογίσετε την ταχύτητα του κιβωτίου την χρονική στιγμή t1 = 12 s
    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου