Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

Στατική τριβή και χρόνος

Για να στηρίξουμε ένα βιβλίο μάζας m=0,5Κg   σε ένα κατακόρυφο  μη λείο τοίχο πιέζουμε με μία οριζόντια δύναμη F=100N. Kάποια στιγμή  που θεωρούμε t=0 αρχίζουμε  να βαριόμαστε και αρχίζουμε να ελαττώνουμε τη δύναμη με σταθερό ρυθμό. Η  συνάρτηση της δύναμης με το χρόνο γίνεται τώρα F=100-10t (SI).
Α) Αν ο συντελεστής οριακής στατικής τριβής μεταξύ τοίχου και βιβλίου  είναι μs=0,2 να γίνει η γραφική παράσταση της στατικής τριβής που δέχεται το βιβλίο  σε συνάρτηση με το χρόνο.
Δίνεται το g=10m/s2.
Β)(Για τους λάτρεις του ΘΩΟ) Αν ο μέγιστος συντελεστής στατικής τριβής ταυτίζεται με το συντελεστή τριβής ολίσθησης να βρείτε την ταχύτητα του σώματος τη στιγμή που μηδενίζεται η δύναμη F.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου