Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Μεταξύ ποίων τιμών κυμαίνεται η επιτάχυνση;

Ένα σώμα εφάπτεται στην κεκλιμένη επιφάνεια σφήνας η οποία σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία φ τέτοια ώστε συνφ = 0,8 και ημφ = 0,6. Η σφήνα κινείται οριζόντια με σταθερή επιτάχυνση  α.
Ο συντελεστής οριακής τριβής είναι 0,5.

Μεταξύ ποίων τιμών κυμαίνεται η επιτάχυνση ώστε το σώμα να μην ολισθαίνει στη σφήνα;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου