Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Συνάντηση σώματος που βάλλεται κατακόρυφα με άλλο που αφήνεται να πέσειΣώμα Σ1 εκτοξεύεται κατακόρυφα από σημείο Α του εδάφους τη χρονική στιγμή to = 0, με αρχική ταχύτητα μέτρου υο =10 m/s. Την ίδια στιγμή, από σημείο Β της κατακόρυφης που περνάει από το Α, αφήνεται να πέσει ελεύθερα δεύτερο σώμα Σ2. Η απόσταση ΑΒ είναι Η = 80 m.
1) Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις θέσης των δύο σωμάτων, χρησιμοποιώντας ως αρχή του y άξονα το σημείο Α και θετική φορά την προς τα επάνω.
2) Ποιά χρονική στιγμή θα επιστρέψει στο έδαφος το Σ1 και σε ποιο μέγιστο ύψος θα φτάσει;
3) Να εξετάσετε αν τα δύο σώματα θα συναντηθούν προτού να πέσουν στο έδαφος.
4) Αν όχι, να βρείτε το ελάχιστο μέτρο της αρχικής ταχύτητας υο ώστε να γίνει η συνάντηση.
5) Αν η αρχική ταχύτητα του Σ1 έχει τώρα μέτρο υοʹ = 40 m/s, ποιά είναι η νέα εξίσωση θέσης του και σε ποιό ύψος θα συναντηθούν;
6) Να απεικονίσετε σε συνάρτηση με το χρόνο σε κοινό διάγραμμα τις εξισώσεις κίνησης των δύο σωμάτων στις περιπτώσεις των ερωτημάτων (1) και (5).
(Δίνεται: g = 10 m/s²)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου