Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ

1. Τα τρία αυτοκινητάκια αμελητέων διαστάσεων (υλικά σημεία) ίσης μάζας, τα Α, Β, Γ κινούνται σε παράλληλες λωρίδες. Το Β ισαπέχει από τα Α και Γ. Ξεκινούν και τα τρία αυτοκινητάκια κινούνται συνέχεια σε παράλληλες διευθύνσεις με την επίδραση σταθερών (διαφορετικών για το καθένα) και ομόρροπων δυνάμεων. Αν τα τρία αυτοκινητάκια παραμένουν συνεχώς συνευθειακά να βρεθούν:

α. Το μέτρο της επιτάχυνσης του Β σε συνάρτηση με τα μέτρα των επιταχύνσεων των Α και Γ και

β. Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο Β σε σχέση με τα μέτρα των δυνάμεων που ασκούνται στα Α και Γ.

γ. Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο Β σε σχέση με τα μέτρα των δυνάμεων που ασκούνται στα Α και Γ, αν η σχέση μαζών είναι: mA/mB/mΓ = π/ρ/σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου