Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 2

1. Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε τις γραφικές παραστάσεις των ταχυτήτων για δύο κινητά (το Α και το Β) που κινούνται ευθύγραμμα. Αν το κινητό Α την στιγμή της εκκίνησης του προηγείται του Β κατά d = 0,5υοto, τότε την χρονική στιγμή t = 2to:
α. το Α προηγείται του Β
β. το Β προηγείται του Α
γ. τα δύο κινητά συναντιούνται
Να επιλέξετε την σωστή σχέση αιτιολογώντας την απάντηση σας.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου