Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ 1

1. Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε τις γραφικές παραστάσεις για τις θέσεις δύο κινητών. Από την στιγμή που αρχίζει να κινείται και το κινητό Β με ταχύτητα μέτρου υ2.
Η σχέση που συνδέει τα μέτρα των ταχυτήτων των δύο κινητών είναι:
α. υ1 = υ2                     β. υ1 = 2υ2                   
γ. υ1 = 3υ2                   δ. υ1 = 1,5υ2
Να επιλέξετε την σωστή σχέση αιτιολογώντας την απάντηση σας.
Λύση
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου