Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Άσκηση. Νόμοι Νεύτωνα.

Το σώμα του σχήματος έχει μάζα m=2Kg και είναι ακίνητο πάνω σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ=0,5. Τη χρονική στιγμή t=0 δέχεται σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=20Ν.
α) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώματος.
β) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος την χρονική t1 όπου το σώμα έχει διανύσει απόσταση 10m.
γ) Αν τη χρονική στιγμή t1 η δύναμη F αλλάζει διεύθυνση και από οριζόντια γίνεται κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω (όπως στο σχήμα), να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t2 που το σώμα σταματάει.
δ) Αν τη χρονική t1 η δύναμη F άλλαζε διεύθυνση και από οριζόντια γινόταν κατακόρυφη με φορά προς τα πάνω, να υπολογίσετε πόσο χρονικό διάστημα μετά τη χρονική στιγμή t1 χρειάζεται για να διανύσει επιπλέον απόσταση 30m.
Δίνεται ότι g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου