Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Δυο σφαίρες σε δυο κεκλιμένα επίπεδα


Δυο μικρές σφαίρες αφήνονται από την ηρεμία ταυτόχρονα από την κοινή κορυφή Ο δυο κεκλιμένων επιπέδων και κινούνται όπως στο σχήμα. Τα σημεία Α, Δ βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο, τα σημεία Ο, Α, Δ ορίζουν το ίδιο κατακόρυφο επίπεδο και οι τριβές αμελητέες. Να συγκρίνετε:
α) τα μέτρα των επιταχύνσεων των δυο σφαιρών στα Α, Δ
β) τις χρονικές διάρκειες κίνησής τους από το Ο στο Α και στο Δ αντίστοιχα
γ) τα μέτρα των ταχυτήτων τους στα Α, Δ
(Mια μικρή παραλλαγή της ασκ. 3.34, σελ. 153, από το "Φυσική Α' Ε.Π.Λ.", ΟΕΔΒ, 1996)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου